خدمات مسیحی بیت عنیا

ما را حمایت کنید

هدف بیت عنیا چیست ؟

ما بر آنیم که بتوانیم ابعاد تازه ای از کتاب مقدس را با ایمان داران پارسی زبان در سرتاسر دنیا به اشتراک بگذاریم و در این مسیر از حمایتها ، انتقادات و پیشنهادات شما نیز استقبال خواهیم کرد.

درباره ما

موعظه ها

شهادت ها

سرودهای پرستشی

مقاله ها

تعالیم

کتاب ها

ما را به جهت خدمتی بهتر حمایت کنید.

حمایت کنید